Pokud máte nemovitost v podílovém spoluvlastnictví, musíte se opět od 1. ledna 2018 při jejím prodeji (tj. prodeji spoluvlastnického podílu) vypořádat s předkupním právem.

Rozhodnutí, do čeho před prodejem nemovitosti investovat, je důležitou součástí prodejní plánu. Jsou investice, které se Vám v plné výši vrátí zpět v možnosti navýšení prodejní ceny. Jiné investice se vrátí v možnosti navýšení prodejní ceny například jen o 80%, ale i tak mohou být důležitou součástí předprodejní přípravy, zejména je-li konkurence...

K tomu, abyste věděli na čem pracovat pro dosažení maximální tržní ceny Vaší nemovitosti, je potřeba znát základ. A sice jaké faktory mají na její cenu vliv.

Chcete prodat Vaši nemovitost rychleji? Ukliďte ji. Úklidem tentokrát není myšleno povrchové odstranění nepořádku, srovnání bot, umytí nádobí nebo vytření podlahy, ale proces odstranění "nedokonalostí" a usazenin, které vznikly jejich běžným používáním a je stále možné je odstranit nebo jednoduše renovovat, aniž byste danou věc museli měnit. A to...

Na mnoha trzích po celém světě v tuto chvíli převažuje počet zájemců o koupi nemovitosti nad jejími prodejci. Což je samo o sobě pro prodej výhodné období. Ale víte, jak a kdy přesně prodat Vaši nemovitost, abyste se vyhnuli složitější situaci nejen s dalším bydlením?

Je bezesporu, že při prodeji nebo koupi nemovitosti hraje roční období svou roli. O tom, zda je tato role oprávněná, lze jen spekulovat, ale beze sporu po mnoho let u nás vládne všeobecná představa o tom, že prodat nemovitost dobře je možné jen na jaře. A naopak, že koupit nemovitost na jaře vyjde draho, protože prodávající za ni na jaře...