Legislativa, která Vás při prodeji nemovitosti nemine

10.04.2017

Otázka legislativy je velice široká a náročná, pokud byste se jí chtěli zabývat do podrobna. Pro zjednodušení Vám proto představím několik nejzásadnějších bodů, které byste měli vědět, abyste v průběhu obchodu nemuseli tápat, protože se s nimi dozajista setkáme.

  1. Dokumenty, které je zapotřebí si před prodejem připravit a zajistit jsou aktuální list vlastnictví, průkaz energetické náročnosti budovy a stavební dokumentace (kopii, pokud ji nemáte, můžete vyžádat na stavebním úřadě, případně je možné budovu znovu zaměřit). Stavební dokumentace je potřebná nejen pro kupujícího, zejména při financování domu hypotékou, ale i pro Vás, k vyhotovení průkazu energetické náročnosti budovy.

  2. PENB - Průkaz energetické náročnosti budovy - povinnost obstarat průkaz má každý, kdo nemovitost prodává a nebo pronajímá. Od ledna 2016 budete potřebovat průkaz i v případě pronájmu bytu, což je novinka oproti předchozím letům, kdy byl potřeba pouze u pronájmu celé budovy.

  3. Daně z nemovitých věcí a z jejich nabytí - i v tomto případě sebou přinesl rok 2016 zásadní novinku, a sice v tom, kdo je plátcem 4% daně. Nově je jím pouze kupující a daň je označena jako daň z nabytí nemovitosti. Vám jako prodávajícímu tedy alespoň jedna z daňových povinností (původně daň z převodu) s touto úpravou odpadá.
  4. Daně spojené s prodejem - abychom nezmínili pouze jednu z daní, ale měli jste kompletní představu, celkem s prodejem souvisí ještě 2 typy daně. Daň z nemovitých věcí - platí vlastník nemovitosti k 1. lednu daného roku. Za rok, kdy se nemovitost prodávala, tedy prodávající, následující rok již kupující. Daň z příjmů fyzických osob - týkat se Vás bude jen v případě, že v době prodeje jste nemovitost vlastnitli méně než pět let a neměli jste v ní trvalé bydliště. V případě trvalého bydliště Vám postačí pro osvobození od daně dva roky vlastnictví. V případě, že se Vás platba této daně týká, je termín pro podání daňového přiznání do 1. dubna následujícího roku (+ 3 měsíce využijete-li daňového poradce). Základem daně je prodejní cena ponížená o pořizovací cenu a výše daně je 15%. V daňovém přiznání se týká přílohy číslo dvě.
  5. Oznamovací povinnost finančnímu úřadu při prodeji nemovitosti je nutné splnit vždy, bez ohledu na to, jestli se Vás týká daň z příjmů či nikoli. Změna vlastníka se totiž mimo jiné promítne v dalším roce do daně z nemovitých věcí.