Převod nemovitosti na přelomu roku? Jak je to s daní z nemovitých věcí.

24.01.2020

O tom, že do 31. ledna musí být podáno přiznání k dani z nemovitých věcí v případě, že jste v předchozím roce zakoupili nemovitost, jistě víte. 

Zdaňovací období je kalendářní rok. Pro vlastníky je však rozhodující datum 1. ledna, ke kterému se daň vždy stanovuje. 

Pravidlo je jednoduché. Pokud jste v minulém roce nabyli nemovitost a k 1. lednu jste již byli jejími majiteli, stáváte se poplatníkem daně. Jenže co když jste nemovitost zakoupili v průběhu prosince? Smlouvy jste podepsali například 20. nebo klidně 31. prosince a nejpozději 31. prosince jste podali návrh na vklad na katastr? Je zřejmé, že 1. ledna jste ještě v katastru nemohli být zapsáni jako majitelé nemovitosti. Jak to tedy je?

To podstatné je, že vlastnické právo je zapsané s právními účinky zpětně ke dni podání návrhu na vklad. Tj. pokud jste návrh na vklad podali do 31. prosince, nezáleží na tom, že 1. ledna jste ještě v katastru uvedeni jako majitelé nebyli. Tato daň se Vás tedy jako kupujícího týká. V případě podání návrhu na vklad až ke dni 2. ledna a dále, přestože jste například kupní smlouvy podepsali před koncem roku, se Vás daň netýká. 

A protože termín odevzdání přiznání se již blíží, nejrychlejší cestou je elektronický formulář.

Přejeme bezproblémové podání a pokud byste potřebovali pomoci, napište!